Na tej stronie znajdziesz zagadki matematyczne posiadające co naj­mniej jeden błąd w rozumowaniu. Są to tzw. sofizmy lub sofizmaty. Błąd ten na ogół nie jest oczywisty i często jest trudny do znalezienia. Sprawdź się i spróbuj je rozwiązać bez zaglądania do rozwiązania. Zobaczysz, że wcale nie są one takie łatwe jak na pierszy rzut oka się wydają.

Miłego główkowania.
Klikając link pod obrazkiem możesz przeczytać więcej (wersja pdf)